Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
vol
2125 18f5 600
Reposted frompiehus piehus viaprincess-carolyn princess-carolyn
vol
- Ewa!?
- Klaudia?! O jaaa, Zajebiście się tak spotkać. W mięsnym, hihihi
- Zajebiście! Dawno się nie widziałyśmy. Kiedy ostatnio? U Marcina na melanżu? Naprawdę zajebiście hihihi.
- U Maćka i Magdy się widziałyśmy chyba
- Nie byłam wtedy, nad morzem byłam, z Moniką pojechaliśmy do Marty i jej tego nowego ich odwiedzić
- No ale i tak zajebiście no.
- No. Zajebiście wyglądasz! Byłaś u fryzjera? Zajebiście!
- No byłam, dzięki, dzięki. Wiem, zajebiście. Hi hi.
Gość z pary milczy. Stoi. Lampi się w kiełbasy. Chyba je liczy. Medytuje w mięsnym.
- Byłam u fryzjera i wyobraź sobie, że jak wracałam autem, to mi wszyscy kierowcy migali światłami. Masakra, mówię ci. Dobry stylista to podstawa.

Nie dowierzam. Zerkam do kolesia od kiełbas. On też chyba nie dowierza. Odpłynął do odległej mięsnej krainy, wzrok wbity gdzieś w ostatni rząd z polędwicami. I nie odrywając wzroku od wędlin, robotycznym głosem mówi:
- A światła miałaś włączone?
- Co?
- Czy miałaś światła mijania włączone w samochodzie?
- Hihihi nie wiem, od fryzjera wracałam. Skąd Ty go wytrzasnęłaś Klaudia? Hihihi.

Wtedy spotkałem wzrok kolesia. Pustka. Zabrała mu duszę. Odwrócił się w ciszy, znowu do kiełbas. Szkoda człowieka.
vol
vol
vol
vol
Reposted fromFlau Flau viaertai666 ertai666
vol
2646 fb44 600
Reposted frommangoe mangoe viaertai666 ertai666
vol
8142 1439 600
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSpecies5618 Species5618
vol
0403 ae53
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaSpecies5618 Species5618
vol
0581 3414 600
Reposted frompiehus piehus viaquarion quarion
vol
4386 deb4 600
Reposted fromfungi fungi viaprincess-carolyn princess-carolyn
vol
0189 c49b 600
vol
9970 71a3 600
Reposted frommangoe mangoe viaprincess-carolyn princess-carolyn
vol
2267 1f91 600
Reposted fromkaiee kaiee viaertai666 ertai666
vol
2214 dd45
Reposted fromKarlsquell1337 Karlsquell1337 viaertai666 ertai666
vol
vol
2937 8868
Reposted fromzciach zciach viamemesjasz memesjasz
vol
9017 6389 600
Reposted fromgurtos gurtos viaPaseroVirus PaseroVirus
6949 ad23 600

weavemama:

RIGHTFULLY 👏🏾 CREDIT 👏🏾 PEOPLE’S 👏🏾 WORK

Reposted fromovariesoftime ovariesoftime viasatyra satyra
vol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl